Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2019-02-19 15:16:50

2019 онд хийгдэх дотоод аудитын төлөвлөгөө

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2019 онд хийгдэх дотоод аудитын төлөвлөгөө
Д/д

Байгууллагын нэр

Хийгдэх обьектын тоо

 

Дотоод аудит хийгдэх байгууллагууд

 

1

Аймгийн  ЗДТГ 2018, 2019 оны эхний хагас жил

1

2

Хайрхандулаан сумын ЕБС 2019 оны эхний хагас жил

1

3

Зүүнбаян-Улаан сумын СӨББ 2019 оны эхний хагас жил

1

4

Арвайхээр сумын 10-р цэцэрлэг 2019 оны эхний хагас жил

1

5

Арвайхээр сумын 12-р цэцэрлэг 2019 оны эхний хагас жил

1

6

Шилэн дансны  хуулийн хэрэгжилт 2018 он

1

 

Нийт

6