Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Нийтэлсэн : 2018-11-14 15:53:57

Баруунбаян-Улаан сумын төсөвт байгууллагуудад санхүүгийн хяналт шалгалт хйиж гүйцэтгэлээ.

          Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 15ы өдрийн баталсан 29/18 тоот удирдамжийн дагуу Баруунбаян-Улаан сумын ЗДТГ, ЕБСургууль, СӨББайгууллага, Соёлын төвийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Н.Лхамдолгор, С.Дуламжаргал, Б.Чанцалдулам аудитор Ч. Буянбат нар хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Шалгалтаар нийт 20221,5 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч сахилгын шийтгэл дутуу суутгасан 56,9 мянган төгрөг, томилолтын зардал илүү авсан 55,0 мянган төгрөгийн зөрчилд нөхөн төлүүлэх улсын ахлах байцаагчын акт тогтоож, цаашид анхаарч ажиллах 24 заалт бүхий зөвлөмж өглөө.