Мэдээний сэдэв : Танилцуулга
 • Хархорин сумын Эрдэнэзуу музейн 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2024.07.09 16:49:09
  Хархорин сумын Соёлын төвийн 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2024.07.09 16:42:18
  Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагуудын 2024 оны 1 дүгээр улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2024.06.20 11:40:32
  Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагуудын 2023 оны 3 дугаар улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2023.12.15 16:18:08
  Богд сумын 2 дугаар сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2023.12.12 09:40:02
  Богд сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2023.12.08 17:10:02
  Өвөрхангай аймгийн Орон нутгийн Өмчийн газрын 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
  Танилцуулга
  2023.12.08 17:06:49
  Богд сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2023.12.08 17:05:56
  Хархорин сумын ерөнхий боловсролын гүнзгий сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2023.10.27 17:39:18
  Уянга сумын Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
  Танилцуулга
  2023.10.27 17:34:06
  Хархорин сумын Ерөнхий боловсролын Номын хүрдэн сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2023.10.27 16:56:16
  Хархорин сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2023.10.27 16:49:53
  Хархорин сумын Ерөнхий боловсролын Орхон сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2023.10.27 16:25:00
  Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагуудын 2023 оны 2 дугаар улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн товч танилцуулга
  Танилцуулга
  2023.10.27 16:09:10
  Аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2023.10.27 15:20:33
  Арвайхээр сумын Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2023.09.06 10:18:46
  Нарны дөш ӨЭМТөвийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2023.09.04 11:04:57
  Өлзийт сумын Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын тухай
  Танилцуулга
  2023.07.04 17:12:16
  Баян-Өндөр сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2023.07.04 17:06:27
  БҮРД СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ШАЛГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА
  Танилцуулга
  2023.07.03 18:28:29
  Өлзийт сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
  Танилцуулга
  2023.07.03 11:34:00
  Баян-Өндөр сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулга
  Танилцуулга
  2023.07.03 11:33:22
  Өлзийт сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2023.07.03 11:32:04
  Өлзийт сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2023.07.03 11:31:15
  Баянгол сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2023.06.22 11:23:30
  Баянгол сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2023.06.20 17:23:12
  Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагуудын 2023 оны 1 дүгээр улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн товч танилцуулга
  Танилцуулга
  2023.06.20 11:21:37
  Баянгол сумын Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2023.06.20 09:38:25
  Бүрд сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай
  Танилцуулга
  2023.06.20 09:37:04
  Арвайхээр сумын Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай товч мэдээлэл
  Танилцуулга
  2023.04.19 10:37:12
  АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ ХӨРӨНГИЙН 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ
  Танилцуулга
  2023.04.13 16:34:31
  Арвайхээр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийв.
  Танилцуулга
  2023.03.23 09:46:38
 • Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
  Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
  Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
  2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
  Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
  байгаа
  Дууссан Гүйцэтгэл
  Аймаг 10 1 1 10%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Арвайхээр 7 2 2 29%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Бат-Өлзий 5 0 2 40%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Баян-Өндөр 4 0 2 50%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Баянгол 3 0 2 67%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Богд 5 0 2 40%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Бүрд 4 0 2 50%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Гучин-Ус 5 1 3 60%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Есөнзүйл 4 0 2 50%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Нарийнтээл 8 5 2 25%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Өлзийт 3 0 2 67%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Сант 4 0 2 50%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Тарагт 5 0 2 40%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Төгрөг 3 0 2 67%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Уянга 4 0 2 50%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Хайрхандулаан 3 0 2 67%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Хархорин 8 1 5 63%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  Хужирт 5 0 3 60%
  товлогдсон
  шалгаж байгаа
  дууссан
  © Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
  Бид хамтдаа үнэ цэнийг бүтээнэ
  Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот
  Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
  2024 онд 3033 иргэн 56206 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна