Хархорин сумын Соёлын төвийн 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай

Аймгийн Засаг даргаар батлуулсан 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр баталсан 29/06 тоот удирдамжийн дагуу Хархорин сумын Соёлын төвийн  2024 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийхэд байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж, санхүүгийн мэдээ тайланг хугацаанд гарган, харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлсэн актыг үйлдэн, өмч хөрөнгийн тооллогыг хугацаанд нь  явуулж, бараа материалын болон үндсэн хөрөнгийн үлдэгдэлд тооцоо бодон баталгаажуулан ажиллаж ирсэн сайн талууд байгаа боловч байгууллагын дарга удирдах дээд албан тушаалтны шийдвэргүйгээр мөнгөн урамшуулал, тэтгэмж авдаг, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажил хавсарсны нэмэгдлийг ажлын үр дүнтэй уялдуулан олгоогүй, ээлжийн амралтын мэдэгдэлд хэдий хугацаанд ногдох амралтаа эдэлж байгааг буруу бичдэг, ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчтай эцсийн тооцоо хийдэггүй, албан томилолтоор ажилласан албан хаагчид томилолтоор ажиллах удирдамж, гүйцэтгэлийн тайланг дутуу бичдэг, томилолтыг олгохыг зөвшөөрсөн байгууллагын даргын гарын үсэг байхгүй байхад томилолтын мөнгийг олгосон, албан хаагчийг ажилд томилохдоо ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргаагүй зэрэг зөрчлүүд илэрч, илүү олгосон цалин 459,956 (дөрвөн зуун тавин есөн мянга есөн зуун тавин зургаа) төгрөгийг нөхөн төлүүлэхээр улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоон, 8 заалт бүхий зөвлөмж өглөө.

 

Cанхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2024.01.01 - 2024.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2024 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хуваарь
Нэгж Төлөвлөгөөт Шалгаж
байгаа
Дууссан Гүйцэтгэл
Аймаг 10 1 1 10%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 2 2 29%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баруунбаян-Улаан 6 1 2 33%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 5 1 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Есөнзүйл 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 8 5 2 25%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 5 0 2 40%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 4 0 2 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хайрхандулаан 3 0 2 67%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 8 1 5 63%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 5 0 3 60%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2014 он
Бид хамтдаа үнэ цэнийг бүтээнэ
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот
Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_hyanalt@ov.gov.mn
2024 онд 3033 иргэн 56191 удаа, 2023 онд 9560 иргэн 70886 удаа үзсэн байна