logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Хархорин сумын Ерөнхий боловсролын Орхон сургуулийн 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай