logo
Өвөрхангай аймгийн
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Хархорин сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын танилцуулга

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны даргын 2022 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр баталсан 29/18 тоот удирдамжийн дагуу Хархорин сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүгийн үйл ажиллагаа, худалдан авах ажиллагаа, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа боловч, тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүд ашиг сонирхлын зөрчилгүй мэдэгдлийг бүрэн гүйцэд гаргадаггүй, мэдэгдлээ удирдах дээд албан тушаалтнаар баталгаажуулдаггүй, үнэлгээний хороонд ажиллаж байгаа гишүүд үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлгийг бүрэн гүйцэд гаргаагүй, тендерийн нээлтийн тэмдэглэлд үнэлгээний хорооны гишүүдийн гарын үсэг дутуу, анхан шатны санал хураалтын хүрээнд өрхүүдэд төдийлөн хангалттай саналын хуудсыг хүргээгүй, эрэмбэлсэн саналын тоо иргэдээс ирүүлсэн саналын тооноос зөрүүтэй ,бүлгийн ярилцлагын саналаа баримтгүйгээр шууд нэмдэг, хяналтын хуудас дах баримтын жагсаалтад байгаа баримт дутуу байхад санхүүжилтийг олгодог, зарим ажлын чанар муу хийгдснээс өнгө үзэмж, чанар байдлаа хурдан алдаж ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон зэрэг зөрчлүүд гарч байгаа нь Төсвийн тухай, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журам болон бусад хууль тогтоомж, журам зааврыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллаагүйтэй холбоотой байна. Илэрсэн зөрчилд 7 заалт бүхий зөвлөмжийг өгч ажиллалаа. 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 - 2023.12.31
Та цахимаар Өргөдөл, гомдол өгөх бол энд дарна уу !
2023 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар
Нэгж Төлөвлөгөөт
байгууллага
Шалгаж
байгаа
Шалгаж
дууссан
Гүйцэтгэл
хувь
Аймаг 6 2 3 50%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Арвайхээр 7 0 7 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бат-Өлзий 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баян-Өндөр 2 0 2 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Баянгол 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Богд 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Бүрд 3 0 3 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Гучин-Ус 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Зүүнбаян-Улаан 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Нарийнтээл 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Өлзийт 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Сант 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Тарагт 1 0 1 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Төгрөг 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Уянга 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хархорин 4 0 4 100%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
Хужирт 0 0 0 0%
товлогдсон
шалгаж байгаа
дууссан
© Өвөрхангай аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, 2020 он
Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж, санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа
Хаяг : Өвөрхангай, Арвайхээр, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Нутгийн удирдлагын ордон 510 тоот, Утас : 70324171, 70322625, Факс : 70324171, Имэйл : sankhuu_audit_ov@yahoo.com
2023 онд 8098 иргэн 66817 удаа, 2022 онд 9707 иргэн 78484 удаа үзсэн байна